Zaeef aur mozou rivayat k nam se ap k samne aisi rivayat mujood he jin ko aima jarah w tadeel ne zaeef ya muzou qarar diya heKyoun keh sari dunya ki tarah yahan bhi Musalman apas ke larai jhagron mein paray hain lekin aik baat hai keh Japan ke aksar log Islam ke bare mein janna chahte hain aur bohat jald Islam ko apna laite hain.The creator of the … Read More